Postfach 550802 - 22568 Hamburg - Deutschland

چشم انداز گذار به دمکراسی در ایران
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که فضای شکوفایی و رشد اندیشه
ها در جامعه مان پدید آید. ما باید یاد بگیریم تا با احترام متقابل به دگر اندیشان
با هم وارد دیالوگ شویم و در جهت ارتقاء جامعه و رسیدن به آنچه که
خواهانش هستیم تالش کنیم. حذف دیگران و نادیده گرفتن خواسته های آنان
ثمری جز پیشروی استبداد ندارد. با آگاهی به نیازهای جامعه و جدی گرفتن
خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم آوردن امکانات یکسان برای رشد
کودکانمان و برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان است که به ایرانی
آباد و آزاد خواهیم رسید.

بدین وسیله اعلام می نماییم که با تلاش و همیاری بسیاری از عزیزان، برگزار کننده ی کنفرانسی با حضور شخصیتهایی از جامعه ی سیاسی و روشنفکری ایران در شهر هامبورگ می باشیم.

این برنامه به شرح زیر است:

برنامه ی کنفرانس هامبورگ:

روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 ژانویه 2013 در این دو روز 5 پنل برگزار می گردد (3 پنل روز شنبه ، 2 پنل روز یکشنبه)

شروع برنامه 11 صبح روز شنبه

- خوش آمد گویی

- هدف از برگزاری این گونه همایش ها:
1- گشایش باب گفتگوی سازنده
2- بالابردن تفاهم ملی
3- گشایش راهبردی برای سازندگی ایران آینده

ساعت 11:11 آغاز پنل ها:

1 .رسانه ها

شرکت کنندگان: نماینده ی انجمن رسانه های بین المللی، نماینده ی گزارشگران بدون مرز آلمان، سیروس ملکوتی

گردانندهء پنل: مازیار خسرو بیگ

 

2 .زنان :

شرکت کنندگان :  ناهید حسینی: موضوع بحث: تبعیض تحصیلی و وضعیت حقوق شهروندی زنان در دانشگاههای ایران  - گلاله شرفکندی: موضوع بحث: زنان در آینده ی سیاسی ایران  -  آینده آزاد: موضوع بحث: قوانین مربوط به زنان در ایران در تضاد با معاهده های بین المللی

حسن مکارمی: موضوع بحث: " نگاهی ساختآری - فرهنگی - روانی به نقش زنان، از مشروطیت تا به امروز با پیشنهادی بر تعریف شاخص های اندازه گیری"  -

گردانندهء پنل: مرسده محسنی

 

3 .سیاسی، گذار به دمکراسی:

مهران براتی،  حسن شریعتمداری، مهدی فتاپور، مجید عبدالرحیم پور

 گردانندهء پنل: احمد پورمندی

 

شروع برنامه 11 صبح روز یکشنبه 

4. دیدگاه ها

جمشید اسدی: موضوع بحث: دلیل فرو پاشی اقتصاد ایران راند خواری است نه تحریم

محمود تجلی مهر: موضوع بحث: متخصص و مسئولیت اجتماعِ دانش  

فرهاد ثابتان: از جامعه ی بهائیان

حسن مکارمی: موضوع بحث: چگونه میتوان از خدمات راهبردی در راه سازندگی ایران آزاد و اباد آینده سود جست

گردانندهء پنل: مهدی وزیری

5 . ملَی:

کاوه آهنگری از حزب دمکرات کردستان، جمشید اسدی،  ناصر بُلیده ای ارحزب مردم بلوچستان،  یوسف عزیزی بنی طرف دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران،  بهزاد کریمی،  وریا محمدی مسئول ارتباطات خارج کشور کومله زحمتکشان کردستان، سیروس ملکوتی

گرداننده ء پنل: احمد پورمندی

البرز نیوز از انجمن مطبوعات آلمان که در راه تلاش برای آزادی بیان ما را همراهی نموده مراتب سپاس خود را اعلام می دارد. همینطور از انجمن مطبوعات بین المللی و گزارشگران بدون مرز – آلمان نهایت تشکر را برای حضورشان داریم. از همه ی دوستان و عزیزانی که دعوت البرز نیوز را پذیرفته اند و با هزینه ی شخصی در این کنفرانس حضوربهم می رسانند بسیار سپاسگزاریم. از عزیزانی که در بخش تدارکات و تنظیمات همراه بوده اند همینطور گروه فیلم و عکس و خبر نیز برای حضور و همراهیشان سپاسگزاریم. به امید برنامه های پربارتر با شما و در کنار شما عزیزان.